Info TTO

100 % Australijos arbatmedžių aliejus „Tea Tree oil“ – skirtas tik skiesti su kitais aliejais.
Prieš naudojant arbatmedžių aliejų „Tea Tree Oil“ jį reikia paruošti pagal žemiau pateiktas instrukcijas. Jo negalima vartoti jaunesniems nei trijų metų vaikams.

SVARBU: Arbatmedžių aliejus „Tea Tree Oil“ ir mišiniai, kuriuose yra arbatmedžių aliejaus „Tea Tree Oil“, gali sukelti alergines reakcijas. Siekiant sumažinti alerginių reakcijų atsiradimo riziką, reikia imtis toliau nurodytų atsargumo priemonių:
Atskiestą arbatmedžių aliejų „Tea Tree Oil“ galima naudoti tik išoriškai (tik ant odos) ir negalima nuryti. Saugokite nuo atviros ugnies ir kibirkščių.
Nenaudokite arbatmedžių aliejaus „Tea Tree Oil“ (ir gryno, ir skiesto) ant išbėrimų, sudirgintos / pažeistos odos ar sričių aplink lūpas ar akis. Nenaudokite arbatmedžių aliejaus „Tea Tree Oil“, jei esate alergiški limonenui ar linaloliui. Prieš naudodami pasitikrinkite dėl alerginės reakcijos.
Laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.

Paruošimo instrukcijos: Prieš tepdami ant odos, atskieskite 100 % arbatmedžio aliejų „Tea Tree Oil“ su kitais aliejais santykiu 1:100.
Skiedimui naudokite šviežią, ką tik atidarytą maistinį augalinį aliejų.

1 lašelis – 10 ml augalinio aliejaus
3 lašeliai – 20 ml augalinio aliejaus
6 lašeliai – 40 ml augalinio aliejaus
9 lašeliai – 60 ml augalinio aliejaus

Paruoštą arbatmedžių aliejų „Tea Tree Oil“ galima laikyti iki šešių mėnesių. Laikykite stiklinėje arba plieninėje taroje tamsioje, vėsioje vietoje. Dėmesio! Arbatmedžių aliejus „Tea Tree Oil“ tirpina kai kurių rūšių plastikus. Užtikrinkite, kad gaminys ar mišinys niekada nesiliestų su plastikinėmis medžiagomis.

Alergijos testas: Išbandykite ant švarios, sausos odos, užlašindami du lašelius arbatmedžių aliejaus „Tea Tree Oil“ ant ausų krapštuko ir patepdami nedidelę dilbio sritį. Gaminiui visiškai išdžiūvus, pakartokite bandymą toje pačioje odos vietoje. Jei per 48 valandas kilo reakcija – iš karto kruopščiai nuplaukite vandeniu ir gaminio nenaudokite. Alergijos testas negarantuoja, kad ateityje nekils alerginių reakcijų. Jei kyla abejonių, pasikonsultuokite su gydytoju.

Įspėjimas dėl neskiesto arbatmedžių aliejaus „Tea Tree Oil“: Neskiestas arbatmedžių aliejus „Tea Tree Oil“ prarijus yra kenksmingas. Gaminys, patekęs į kvėpavimo takus, gali kelti pavojų gyvybei. Neskiestas arbatmedžių aliejus „Tea Tree Oil“ sukelia odos sudirginimą ir gali sukelti alerginę odos reakciją. Saugokite nuo sąlyčio su akimis, nes dėl to kyla rimtas akių sudirginimas. Arbatmedžių aliejus „Tea Tree Oil“ ir jo garai yra degūs. Nepilkite neskiesto arbatmedžio aliejaus „Tea Tree Oil“ į kanalizacijos vamzdžius.

Pirmosios pagalbos priemonės:

Bendroji informacija: jei kyla abejonių arba simptomai neišnyksta, kreipkitės medicininės pagalbos.
Prarijus: nedelsiant skambinkite gydytojui arba į apsinuodijimų skyrių
Patekus į akis: išsiimkite kontaktinius lęšius. Mažiausiai 15 minučių skalaukite vandeniu.
Neskiestam aliejui patekus ant odos: kruopščiai plaukite odą drungnu vandeniu.

Reakcija naudojant: jei odą pradeda niežėti ar berti, iš karto kruopščiai nuplaukite vandeniu ir iš karto nustokite naudoti, nes tai gali būti rimtesnės reakcijos požymis. Prieš tęsdami naudojimą, pasitarkite su gydytoju. Jei atsiranda greitai besiplečiantis išbėrimas, svaigulys, dusulys ar oda patinsta, nedelsiant nuplaukite drungnu vandeniu ir kreipkitės skubios medicininės pagalbos. Kreipkitės į gydytoją, jei po naudojimo odą niežti, išberia, ji patinsta arba atsiranda žaizdų, iš kurių bėga skystis. Tada susisiekite su „Australian Bodycare“.